Εποικοινωνία

Φροντιστήριο Πυξίδα

Λεωφόρος Ηρακλείου 201, Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο: 216 800 2266

E-mail: pyxida201@hotmail.com