Μήνυμα διεύθυνσης

  • Αξιοποιούμε μια πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες του μαθητή για εξειδίκευση στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου της επιλογής του.
  • Ενισχύουμε σε όλα τα μαθήματα τις διδακτικές ώρες χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στόχος είναι ο μαθητής να αποκτήσει πλεονέκτημα στα σημεία που οδηγούν στο «άριστα».
  • Προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές δωρεάν πρόσθετες διδακτικές ώρες και επιβραβεύουμε τους αριστούχους με ειδικές τιμές.
  • Παρέχουμε μία πλήρη σειρά βιβλίων που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων σε θεωρία και σε ασκήσεις.
  • Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην οργάνωση της μελέτης και καταρτίζουμε πρόγραμμα διαβάσματος με κριτήριο τις ανάγκες κάθε μαθητή.
  • Στοχεύουμε σε μια έγκαιρη και σε βάθος ολοκλήρωση της ύλης με γνώμονα την εμπέδωσή της από τους μαθητές αλλά και τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεών της.
  • Εφαρμόζουμε ένα πλήρες πρόγραμμα προσομοιωτικών διαγωνισμάτων, που εξοικειώνουν το μαθητή με τη διαδικασία των εξετάσεων, παρέχουν εμπειρία και ελέγχουν αντικειμενικά το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεών του.
  • Δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα πρόσβασης στο αυτοματοποιημένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ariston Candidates».

Οι χώροι μας

ΠΥΞΙΔΑ