Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Αρχ. Έλλην. Ιστορ/γράφοι
Γραμματική
Συντακτικό

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
4
2
1
1

6ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
ΩΡΕΣ

4
2
2