Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου
Θετικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
2
2
4

10


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Αρχαία Ελληνικά
ΩΡΕΣ

2