Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά
Διδαγμένο Κείμενο
Αδίδακτο Κείμενο
Γραμματικη - Συντακτικό
Ιστορία
Κοινωνιολογία

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
5
2
2
1
1
1

9