Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Α.Ε.Ε.Π
Α.Ο.Θ.

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
5
1
1

9