Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου
Θετικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
5
3
2

12