Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου
Επιστημών Υγείας και Ζωής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική
Χημεία
Βιολογία

Σύνολο

ΩΡΕΣ

2
3
3
1

9ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά
ΩΡΕΣ

3