Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Διδασκ. Θεματ. Κύκλων
Τεχνική Γραφής
Αρχαία Ελληνικά
Διδαγμένο Κείμενο
Aδίδακτο Κείμενο
Γραμματική
Συντακτικό
Ιστορία
Αναλυτ. Παρουσ. Ύλης
Τεχν. Ανάλ. Ιστορ. Πηγών
Κοινωνιολογία

Σύνολο

ΩΡΕΣ

3
2
1
6
2
2
1
1
3
2
1
3

15


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά Γεν. Παιδ.
Βιολογία
ΩΡΕΣ

2
2