Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Διδασκ. Θεματ. Κύκλων
Τεχνική Γραφής
Μαθηματικά
Α.Ε.Ε.Π.
Α.Ο.Θ.

Σύνολο

ΩΡΕΣ

3
1
1
6
3
3

15


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Ιστορία Γεν. Παιδ.
Βιολογία
ΩΡΕΣ

2
2