Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικών Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Διδασκ. Θεματ. Κύκλων
Τεχνική Γραφής
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά

Σύνολο

ΩΡΕΣ

3
2
1
5
4
6

18


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΜΑΘΗΜΑ

Ιστορία Γεν. Παιδ.
Βιολογία
ΩΡΕΣ

2
2